18
.
11
.
2017
10
.
12
.
2017

Novemberutstilling 2017: Kjeld Stub, Arne Rygvold, Christine Istad, Dagne Aurora Karevoll, Patrik Berg

Årets Novemberutstilling byr på tegning, trykk, skulpturer i tre og foto. Vi er så heldige å få vise arbeider av Kjeld Stub, Arne Rygvold, Christine Istad, Dagne Aurora Karevoll og Patrik Berg 

Arne Rygvold

Langsomheten fremstår som et viktig element i Arne Rygvolds arbeider, først treets sakte vekst, som setter spor og ringer som tegninger i materialet. Videre gjennom møysommelig bearbeiding av materialet til intuitive, enkle og fabulerende former. Skulpturene er veggbaserte objekter som orienterer seg mot kroppen og håndens sansning. De gir fysiske eller psykiske romlige opplevelser, og kan leses som arkitektoniske objekter, som visuelt omformede minner eller tredimensjonal poesi som vokser ut av veggen.

Christine Istad

New York_05

Gjennom fotografiske nærstudier av høyreist arkitektur og kompakt urbanitet bruker Istad kameraet som forstørrelsesglass for å fremheve detaljer i den hypermoderne arkitekturen. Hun fokuserer og defokuserer, forstørrer, går tett på motivene og forsøker å fange øyeblikkets kvalitet på en reduktiv måte. Istad ønsker at motivene skal fremstå som abstraherte i form av detaljerte utsnitt og optiske/maleriske uttrykk. Motivene er tematisk utviklet i tilknytning til materiale og inspirasjon hentet fra flere studieturer til USA.

Fotografiene referer i sann tid til stedet der de er tatt. Motivene er ikke manipulerte, men fremstår likevel som abstraherte i form av detaljerte utsnitt og optiske virkninger.

http://christine-istad.no

Dagne Aurora Karevoll

Natur er utgangspunktet for Karevolls arbeid med kunst. Med det økonomiske mantraet 'ubegrenset vekst i en begrenset verden' som bakteppe, blir bildene uttrykk for en dobbelthet i hennes opplevelse av natur, som noe eksistensielt nødvendig, landskap som inviterer inn til fascinasjon og forestilling, blandet med en hul følelse av stedstap, etterhvert som mer og mer uberørt natur absorberes inn i et paradigme uten metthetsfølelse. I hennes tegninger gir dette seg utslag i fragmenterte, surrealistiske scener, ofte med en foruroligenhet; en latent uro under et forførende landskap. "Det er ikke min intensjon å ta for meg problemstillinger direkte knyttet til forbruk, men heller bruke resultatene; fremmedgjøring og tap, når jeg arbeider med stemningen i bildene".

Patrik Berg

Clear cut

Patrik Berg (1982, Härnosand, Sweden) is an Oslo-based artist who works mainly with drawing and printmaking. Berg is true to the medium of print and interested in its status as a complex artistic practice rather than a method of reproduction. He combines the traditions of Albrecht Dürer and Henry Darger while addressing questions about ecology, ornament and the origin of language. 

http://patrikberg.carbonmade.com

Kjeld Stub

Plakat for utstillingen

Tilbake til toppenOversikt utstillinger