UKM (Ung Kultur Møtes) er et landsomfattende arrangement åpent for all ungdom. UKM har vært en av landets største offentlige satsninger på ungdomskultur siden 1985, og er et nettverk av små lokale festivaler der unge kan delta med alle slags mulige kulturuttrykk. Hver kommune sender deretter kvalifiserte ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for sin kommune. Til slutt samles ca. 30 deltakere til den nasjonale UKM-festivalen én gang i året.

(tekst fra ung.no)

Utstillingen ble åpnet av Heidi Hesselberg Løken. 

Fra utstillingen 21 og 22 april. (foto Elisabeth Bjørke Knudsen)

Heidi Hesselberg Løken åpner utstillingen
forberedelser, her lages banner til utstillingen